Kick-off Innovation Prize 2020

Kick-off Innovation Prize 2020

Binnen de tuinbouw worden automatisering en robotisering steeds belangrijker. Door het telen, oogsten, sorteren en verpakken in de kas, op het land, loods en/of vertical farm nog verder te automatiseren, kan de tuinbouw grote stappen zetten als het gaat om efficiënte teelttechnieken, arbeidsbesparing, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een continu bedrijfsproces.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) nodigt entrepeneurs uit die een innovatie, oplossing of concept willen ontwikkelen die aantoonbaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de onbemande processen in de tuinbouw. De uitdaging staat open voor start-ups of scale-ups die innovatieve technologieën integreren in een eindproduct en bij voorkeur werken aan duurzaamheid of circulariteit. Lees meer.

DOEL

Ontwikkel een innovatie, oplossing of concept welke aantoonbaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de onbemande processen in de tuinbouw.

MEER INFO

Neem contact op met Team IMPACT2025 via impact@impacttu.nl

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo

KICK OFF SESSION

Juryvoorzitter Harrij Schmeitz van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is onder de indruk van de inzendingen.
De kwaliteit van de inzendingen was hoog, niet alleen in de breedte van technologie maar ook in de gewassen: van kas tot open teelt en van tomaat tot blauwe bes. Het was geen eenvoudige uitdaging maar de jury heeft op basis van het haar aangeboden materiaal deze zes inzendingen genomineerd voor het vervolg van de competitie.’