Over de impact van
een veranderende
wereld op tuinbouw
& uitgangsmaterialen

Over de impact van een veranderende wereld op tuinbouw & uitgangsmaterialen

IMPACT 2025

Via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 250 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Hierbij zijn circa 400 bedrijven betrokken.

De resultaten van al deze onderzoeken komen terecht bij de R&D-afdelingen van de deelnemende bedrijven. Een deel van het onderzoek blijft alleen op de plank liggen en wordt niet doorontwikkeld tot concrete producten, processen of diensten. Topsector T&U wil ook deze opgebouwde kennis via het programma IMPACT 2025 omzetten naar de markt. Dan pas is er sprake van echte innovatie voor de sector!

Via IMPACT 2025 organiseert Topsector T&U een reeks aan activiteiten om ideeën op te halen en nieuwe partijen betrekken om (bestaand) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk.

Rapport Onderzoek met Impact

Dit rapport geeft inzicht van de impact van het onderzoek dat in de tuinbouw is uitgevoerd onder de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Sinds de start van deze Topsector in 2012 zijn ruim 300 publiek-private onderzoeksprojecten opgestart. Van deze projecten hadden 191 projecten betrekking op de deelsector tuinbouw. Hiervan waren er op het moment van deze studie 89 afgerond. Van deze projecten is (op basis van o.a. beschikbare documenten en vragenlijsten) een groot aantal eigenschappen bepaald.

OnderzoekMetImpact-Omslag

De maatschappelijke uitdagingen en technologische ontwikkelingen van vandaag hebben een grote IMPACT op de wereld van morgen. Een goed gesprek over deze veranderingen in de wereld van T&U is broodnodig.

De maatschappelijke uitdagingen en technologische ontwikkelingen van vandaag hebben een grote IMPACT op de wereld van morgen. Een goed gesprek over deze veranderingen in de wereld van T&U is broodnodig.

AGENDA

CRISPR: Kansen voor MKB

Er is een revolutie aan de gang in de plantenveredeling. Sinds wetenschappers, nu ruim 10 jaar geleden, ontdekten hoe ze…

Meer lezen

Matchmaking missie natuur

Informatie- en matchmakingbijeenkomst missie natuur Sinds 1 januari is in de nieuwe kennis- en innovatieagenda een missie natuur opgenomen. Het…

Meer lezen

A future vision on Horticulture

Op 11, 12 en 13 juni vond de GreenTech in Amsterdam plaats, hét tuinbouwtechnologie event waar industrie professionals van uit…

Meer lezen

NIEUWS

TKI Call Kritische ketens en systemen nu open!

Cyberweerbaarheid is essentieel voor de veilige en duurzame werking van de digitaliserende Nederlandse samenleving. Dit geldt zeker voor de kritische…

Meer lezen

Call voor voor cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen

Werkt u mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen? Hebt u een oplossing die u…

Meer lezen

Topsector T&U inspiratiebijeenkomsten op de Greentech Amsterdam

Op 11, 12 en 13 juni vindt in Amsterdam de GreenTech plaats, hét tuinbouwtechnologie event waar industrie professionals van uit…

Meer lezen
youtube-video-thumbnail