Tree Robotics

Tree Robotics

Als haringen in een ton. Zo zaten op woensdag 28 juni bijna 40 ondernemers in een zaal die geschikt was voor maximaal 25 personen. Het toont de belangstelling die de ondernemers hadden voor het onderwerp: robotisering in de boomkwekerij.

De bijeenkomst was een initiatief van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Greenport Boskoop en vond plaats bij Hoogeveen Plants in Hazerswoude-Dorp. Het dagvoorzitterschap was in handen van Aniek de Winter (Innova Connect). Na inloop met koffie, thee en broodjeslunch verzorgde Bob Hoogerdijk een rondleiding op het bedrijf.

Plenair programma

Na de rondleiding volgde een plenair programma met drie korte lezingen. Allereerst gaf Mark Bruijnen een presentatie over RoboHouse. RoboHouse is een fieldlab, opgericht door o.a. TU Delft, waar bedrijven kunnen ontdekken hoe robotica in combinatie met artificial intelligence hen kan helpen om processen te automatiseren. Binnen het MKB-programma van RoboHouse loopt nu een pilot gericht op de boomkwekerij. In deze pilot zijn ideeën gegenereerd om orderverwerking te verbeteren. Een belangrijke beperking daarbij is dat het vaak gaat om relatief kleine orders van levend materiaal in een korte piekperiode. Dit maakt het een uitdaging om de investering in robotisering rendabel te maken.

Deze beperking kwam ook terug in het verhaal dat Joost Kempen en Bob Hoogerdijk aansluitend vertelden over robotisering bij Hoogenveen Plants. Zo is het selecteren van de juiste planten voor de verkoop iets dat lastig te robotiseren is, omdat camera’s toch minder goed blijken in de mooie planten selecteren dan het menselijk oog. Robotisering maakt bij Hoogeveen Plants duidelijk onderdeel uit van de toekomstvisie, waarin ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Zo wil Hoogeveen Plants niet alleen klimaatneutraal zijn in 2030, maar uiteindelijk ook een positieve milieuimpact hebben.

Het plenaire deel werd afgesloten met een presentatie door Martin Houben van Udenhout Trees, samen met Pim Deuling van startup AgroWizard. Martin liet zien hoe Udenhout Trees actief startups en onderzoekers opzoekt om tot integrale oplossingen te komen. De samenwerking met AgroWizard is daar een voorbeeld van. Martin benadrukte ook het belang van samenwerken door de hele keten. Automatisering en robotisering gaat alleen werken als verschillende toeleveranciers en partijen in de keten samen dezelfde taal spreken.

Kennismarkt

Na deze lezingen was er een kennismarkt, waaraan de bedrijven De Vette, HAL24K, Wamotec, AgroWizard en Wageningen UR deelnamen. Er werd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hier te netwerken met startups, innovatieve bedrijven en onderzoekers. Uit een groepsdiscussie na afloop van de kennismarkt bleek dat de deelnemers de kennismarkt inspirerend vonden, maar ook nog wel veel vragen hadden: waar moet je als boomkweker beginnen als je wilt gaan robotiseren? Wie gaat het voortouw nemen om te inventariseren waar gezamenlijk behoefte aan is in deze sector? Hoe zit het met de kosten, en wat zijn de baten? Welke mogelijkheden zijn er om te leren van andere sectoren, zoals de fruitteelt, of om slim samen te werken met andere bedrijven of sectoren? Dit laatste zou de bedrijfseconomische haalbaarheid vergroten, vooral als robots en apparatuur ook elders gebruikt kunnen worden, buiten de 4 maanden waarin ze nodig zijn in de boomkwekerij.

Mogelijkheden voor innoverende ondernemers

In aansluiting hierop vertelde Michiel Roelse (operationeel directeur Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) over de mogelijkheden die de Topsector biedt voor ondernemers die willen innoveren. De Topsector verdubbelt de inzet van ondernemers die onderzoek willen laten uitvoeren. Als voorbeeld noemde hij 25 ondernemers die ieder 2.000 euro per jaar inleggen, en daarmee een onderzoeksproject van 400.000 euro kunnen realiseren. Een andere mogelijkheid is de inzet van innovatiemakelaars, die MKB-ondernemers de weg wijzen richting kennis of financiering. Twee innovatiemakelaars (Geert Hermans en Clemens Stolk) waren ter plekke aanwezig en gaven voorbeelden van mogelijke ondersteuning.

Voorlopig mogen de vragen van boomkwekers die geïnteresseerd zijn in verdere stappen rond het onderwerp robotisering naar hen worden opgestuurd. Hun contactgegevens vind je onderaan in deze mail. In overleg met de Greenport kan vervolgens gekeken worden welke vervolgstappen mogelijk zijn, ook buiten de Topsector regeling om.

De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel.

Geert Hermans
E-mail: bd-innovatie@ghermans.com
Telefoon: 06-82787607

Clemens Stolk
E-mail: c.stolk@innovaconnect.nl
Telefoon: 06-30666009

Presentatie

Download de presentatie

Foto’s