High Nature or High Tech

High Nature or High Tech

In de maatschappelijke discussie rondom de noodzakelijk transitie naar een meer duurzame landbouw hoor je steeds vaker ‘maatschappelijke’ vraagtekens bij high tech: technologie werkt niet en draagt toch niet bij aan Sustainable Development Goals? Ouderwets is toch beter? Deze discussie heeft ook zijn weerslag op de tuinbouw. Bloemen in kassen. moet dat nog wel? Waarom bollen telen in Nederland? En zijn groente & fruit vanuit de open teelt (vollegrond) niet beter dan uit een kas?

Kortom het is een thema! In maart diende de Partij voor de Dieren zelfs een motie in tegen de bouw van nieuwe verwarmde kassen. Bijzonder in de wereld van het zacht fruit is dat deze teelt de laatste jaren juist verplaatst is van de open teelt naar de kas.

In dit kader organiseert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vanuit het programma IMPACT 2025 op dinsdag 5 september een MeetUp over dit thema, waarbij we kiezen voor het perspectief vanuit het zacht fruit.

Programma

  • De teelt; het product – Vincent Deenen – algemeen directeur Limgroup
    Welke verwachtingen zijn er met betrekking tot verdeling naar een duurzaam, weerbaar, gewas? Wat is de impact hierop vanuit de consumentenvoorkeur op Low-tech.
  • De markt; de vraag – Marcel Schuttelaar – managing partner Schuttelaar & Partners
    Hoe ontwikkeld de vraag zich? Is het te verwachten dat high tech een kenmerk wordt in de markt met een negatief effect op product & prijs.
  • En nu? Panel met sprekers en Boer Henk (Teler High Nature) en Marcel Dings (Teler High Tech). Kijkend naar de perspectieven gaan we aan de hand van enkele stellingen in gesprek met sprekers en telers en deelnemers over Kansen, Bedreigingen en Wat te doen?

Datum: dinsdag 5 september 2023
Locatie: Fruit Tech Campus, Geldermalsen
Tijd: 14.00-17.00 uur

Reserveer nu alvast een plekje! Meer informatie en aanmelden

Stelllingen

  1. We gaan terug naar een wereld waar Open Teelt in Vollegrond normaal wordt?
  2. Duurzaam telen vraagt om HighTech telen. Uiteindelijk ook beter voor de beurs van de consument.
  3. Het is belangrijk dat we al keten/sector het verhaal van hightech beter uitleggen om deze beweging in perspectief te plaatsen.

Ook een stelling voor het panel? Neem deze op bij uw aanmeldformulier.