High Nature or High Tech

High Nature or High Tech

In de maatschappelijke discussie rondom de noodzakelijk transitie naar een meer duurzame landbouw hoor je steeds vaker ‘maatschappelijke’ vraagtekens bij high tech: technologie werkt niet en draagt toch niet bij aan Sustainable Development Goals? Ouderwets is toch beter? Deze discussie heeft ook zijn weerslag op de tuinbouw. Bloemen in kassen. moet dat nog wel? Waarom bollen telen in Nederland? En zijn groente & fruit vanuit de open teelt (vollegrond) niet beter dan uit een kas?

Kortom het is een thema! In maart diende de Partij voor de Dieren zelfs een motie in tegen de bouw van nieuwe verwarmde kassen. Bijzonder in de wereld van het zacht fruit is dat deze teelt de laatste jaren juist verplaatst is van de open teelt naar de kas.

In dit kader organiseert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen vanuit het programma IMPACT 2025 op dinsdag 5 september een MeetUp over dit thema, waarbij we kiezen voor het perspectief vanuit het zacht fruit.

Programma

  • De teelt; het product – Vincent Deenen – algemeen directeur Limgroup
    Welke verwachtingen zijn er met betrekking tot verdeling naar een duurzaam, weerbaar, gewas? Wat is de impact hierop vanuit de consumentenvoorkeur op Low-tech.
  • De markt; de vraag – Marcel Schuttelaar – managing partner Schuttelaar & Partners
    Hoe ontwikkeld de vraag zich? Is het te verwachten dat high tech een kenmerk wordt in de markt met een negatief effect op product & prijs.
  • En nu? Panel met sprekers en Boer Henk (Teler High Nature) en Marcel Dings (Teler High Tech). Kijkend naar de perspectieven gaan we aan de hand van enkele stellingen in gesprek met sprekers en telers en deelnemers over Kansen, Bedreigingen en Wat te doen?

Datum: dinsdag 5 september 2023
Locatie: Fruit Tech Campus, Geldermalsen
Tijd: 14.00-17.00 uur

Reserveer nu alvast een plekje! Meer informatie en aanmelden

Stelllingen

  1. We gaan terug naar een wereld waar Open Teelt in Vollegrond normaal wordt?
  2. Duurzaam telen vraagt om HighTech telen. Uiteindelijk ook beter voor de beurs van de consument.
  3. Het is belangrijk dat we al keten/sector het verhaal van hightech beter uitleggen om deze beweging in perspectief te plaatsen.

Ook een stelling voor het panel? Neem deze op bij uw aanmeldformulier.

Datum

20230905

Locatie

Fruit Tech Campus
Oudenhof 40
4191 NW Geldermalsen

Vincent Deenen (CEO, Limgroup)

Vincent Deenen is CEO van veredelingsbedrijf Limgroup BV. Na zijn studie in Wageningen heeft hij diverse internationale management posities bekleed in de kennis intensieve tuinbouw. Innovaties, drive en een persoonlijke visie zijn sleutelwoorden voor hem. Deenen zit in verschillende platforms en heeft diverse board room posities. Daarnaast geeft hij gastcollege aan de Wageningen Universiteit. Hij staat voor succesvol en energiek leiderschap. Hij voegt waarde toe door continue een extra stap te maken met als doel positieve transities te realiseren. Daarbij gelooft Deenen dat de kennisintensieve land- en tuinbouw cruciaal is voor een goed leven op aarde.

Marcel Schuttelaar (Managing Partner, Schuttelaar & Partners)

Al veertig jaar is het mijn missie om de verduurzaming van onze planeet op te jagen. In 1995 heb ik Schuttelaar & Partners opgericht om de transitie naar een duurzame en gezonde samenleving te commercialiseren. Bijvoorbeeld in producten, maar ook in bedrijven en organisaties. Om deze omslag tot een blijvend succes te maken, zowel in business als beleid.

Boer Henk, (Eigenaar & Teler, Bijzonder Brabants)

In het Brabantse Deurne teelt Boer Henk al jaren volgens het “High Nature” principe. Kleinschalig teelt hij bijzondere groenten in de open lucht voor restaurants in de regio en organiseert hij activiteiten om anderen te inspireren. Boer Henk gaat graag de discussie aan over High Tech versus High Nature.

Meer over Boer Henks visie op Tuinbouw: https://youtu.be/ip4DF0AMbx8

www.bijzonderbrabants.nl

Marcel Dings (Compagnon & Teler Brookberries)

Brookberries is het bedrijf van Marcel Dings en Peter van den Eertwegh in Belfeld/ Venlo. Zij telen op 5 locaties aardbeien sinds 1999. Brookberries heeft vanaf 2007 met diverse technische innovaties aan de weg getimmerd om op een zo energie efficiënte manier jaarrond aardbeien van topkwaliteit te telen. Van mechanische koeling, verticale ventilatie, verneveling tot en met telen onder hybide en Full Led belichting met wisselende kleurenspectra en introductie van een plukrobot ten behoeve voldoen aan specs van specifieke markt. Marcel Dings gaat graag de discussie aan over High Tech versus High Nature.