Research Impact Accelerator

Research Impact Accelerator

De Nederlandse Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is wereldwijd één van de leidende spelers binnen het veld en kan dit alleen blijven als er innovatieve antwoorden worden geboden op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die in de industrie plaatsvinden. Een goed gestructureerde, effectieve strategie voor wetenschappelijk onderzoek kan hier veel aan bijdragen. In samenwerking met ScienceWorks, een intermediar tussen wetenschap en maatschappij, organiseert de Topsector T&U het Research Impact Accelerator Event, waarbij de realisatie van economische en maatschappelijke impact in de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geadresseerd wordt.

De middag wordt voorgezeten door Ernst van den Ende, Directeur Plant Sciences Group aan de Wageningen Universiteit. Onderwerpen die besproken worden hebben betrekking op:

  • Het verkrijgen van inzichten in de impact van onderzoek en technologie van de circulaire tuinbouw;
  • Het herkennen en beoordelen van ‘impact-pathways’ van Topsector T&U-onderzoek (Engels), en;
  • Strategieën voor het stimuleren van impact van onderzoek (Engels)

Tijdens deze middag zal een rapport betreffende impact van onderzoek naar circulaire tuinbouw en tuinbouw-technologie dat in opdracht van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is opgesteld worden gepresenteerd. Hierop wordt vanuit verschillende gezichtspunten op gereflecteerd en gereageerd.

Structuur van de dag

Het eerste blok zal zich richten op strategieën om de impact van het onderzoek te stimuleren. Deze sessie wordt georganiseerd in het Engels. In dit blok zullen drie sprekers hun visie delen over het onderwerp, onder wie Prof. David Sweeney (Executive Chair van Research England), die in het Verenigd Koninkrijk het Research Excellence Framework heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. Hij gaat (via videoverbinding) in op zijn methode om impact van onderzoek aan te tonen en onderdeel uit te laten maken in de afweging om onderzoek al dan niet publiek te financieren. Daarnaast zal er in de openingssessie zowel vanuit het perspectief van het bedrijfsleven als specifiek vanuit de tuinbouwindustrie worden gekeken naar strategieën om de maatschappelijke en economische impact van het onderzoek te stimuleren.

In het tweede deel van de middag gaan we in op het bovengenoemde adviesrapport van Clemens Stolk, dat is opgesteld in opdracht van de Topsector T&U. Andere experts reflecteren op het rapport en delen hun visie over het verkrijgen van inzichten in de impact van onderzoek en technologie. Er wordt onder andere ingegaan op valorisatie via goed opgeleide jonge medewerkers en nascholing.

We sluiten de dag af met een expertpaneldiscussie, waarbij het herkennen en beoordelen van ‘impact-pathways’ van Topsector T&U-onderzoek centraal staat. Ook dit debat vindt plaats in het Engels. Hierin verwelkomen wij met name ook de input van het aanwezige publiek.

Wij zijn verheugd om de genodigde experts en belanghebbenden te verwelkomen op deze bijeenkomst voor het vergroten en optimaliseren van de economische en maatschappelijke impact van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De Topsector T&U hecht veel waarde aan maximale maatschappelijke impact van het door haar gefinancierde onderzoek. Om die reden is het Impact2025 programma gerealiseerd. Deze middag is één van de vele activiteiten die in het kader van dit programma georganiseerd worden.

Programma

13:00 Registratie en welkom
13:30 Welkomstwoord door Jaap Bond – Voorzitter van Topsector T&U Board
13:40 Opening door de Dagvoorzitter
Ernst van den Ende – Directeur WUR-PSG en lid T&U Board

 

13:55 Strategies for enhancing Societal Impact of Research (English)
13:55 David Sweeney – Executive Chair, Research England (via videoverbinding)
14:15 Annemieke Roobeek – Member of the Supervisory Board of Eneco & the Advisory Board of HortiHeroes, and Chair for Strategy and Transformation management at Nyenrode Business University
14:30 Rutger Lommerse – Secretary, Greenports Nederland
14:45 Panel discussie en Q&A

 

15:00 Pauze

 

15:30 Discussie over aanbevelingen rapport:
Inzichten verkrijgen in de impact van onderzoek en technologie
Presentatie Rapport en Aanbevelingen:
Clemens Stolk – Consultant, Innova Connect
Respons en Visie op Impact van onderzoek en Technologie:
Daan Stam – Professor of Innovation Management, Erasmus University Rotterdam
Sebastiaan Berendse – Directeur Corporate Value Creation, Wageningen University & Research Panel discussie en Q&A

 

16:15 DEBATE
Recognizing and assessing pathways for the impact of research on horticulture”
Voorgezeten door Dagvoorzitter
Ernst van den Ende – Directeur WUR-PSG en lid T&U BoardPanelleden:
Clemens Stolk – Consultant, Innova Connect
Jaap Bond – Voorzitter van Topsector T&U Board
Rolf Bossert – Afdelingshoofd Strategie & Beleid TTW, NWO
Sjoukje Heimovaara – Directeur AFSG, Wageningen University & Research
Jan van den Berg – Managing Strategic Alliance & Partnering BASF en bijzonder hoogleraar Plant Envirogenetics Maastricht University

 

17:00 RECEPTIE

 

Presentaties Research Impact Accelerator