Driedaagse training over impact van onderzoek

Driedaagse training over impact van onderzoek

Er zijn tien topsectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is er een van, door haar internationaal opererende en innoverende bedrijven. De topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek.

In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek. Binnen de topsectoren wordt er ook veel onderzoek gedaan, maar hoe zorg je ervoor dat deze onderzoeksprojecten ook buiten de academische wereld een aantoonbaar maatschappelijk effect – impact – hebben?

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft AESIS gevraagd een reeks online workshops te organiseren waarbij nationale en internationale experts worden ingeschakeld om de deelnemers meer te leren over de maatschappelijke impact van onderzoek, de wegen om dit te bereiken en het aantonen van succes.

AESIS

AESIS (Network for Advancing & Evaluating The Societal Impact of Science) is expert als gaat om het bereiken en aantonen van maatschappelijke impact van wetenschap en het opleiden van onderzoekers en management op dit gebied.

Programma

Het doel van deze training is om onderzoekers en researchmanagers te helpen bij het herkennen en versterken van impact doordat ze meer kennis krijgen over de impact van wetenschappelijk onderzoek. De workshops worden gegeven door professionele trainers met veel expertise op het gebied van maatschappelijke impact. Op het programma staat:

  • Het definiëren & operationaliseren van maatschappelijke impact van wetenschap
  • Het verkennen van mogelijke impactpaden & potentiële impact op korte & lange termijn in kaart brengen
  • De barrières overwinnen om impact te bereiken
  • In gesprek gaan met externe stakeholders
  • Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van impact, hoe kan impact kan worden geëvalueerd en kun je maatschappelijke impact in subsidievoorstellen verwerken.

Datum

20220426

Locatie

Volgt