Synergie MEET-UP Cyber Security

Synergie MEET-UP Cyber Security

Cybersecurity is essentieel voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food maar niet exclusief voor deze Topsector. Is er verschil tussen cybersecurity voor een kas versus een kantoor? Is er verschil in security in sensoren in zorg en tuinbouw? Is er verschil in cybersecurity voor Agri- ketens versus de Energie – keten? De Topsector T&U wil dan ook meewerken aan de opzet van een gezamenlijk R&D programma binnen het Programma CS4NL. Voor deze aanpak is een budget van €500.000,- uit het TKI-budget T&U uit Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV) gereserveerd.

Graag nodigen wij u dan ook samen met de Topsector Agri & Food uit om op 4 april met ons in te gaan op het thema en onderzoeken waar in de Topsectoren T&U, A&F er draagvlak is voor participatie. Op basis hiervan kunnen we de call for proposals goed inrichten en een aanzet maken voor het vormen van een klein consortium.

Klik hier voor de flyer van het Programma CS4NL

Programma

12.30 uur Ontvangst met een broodje
13.00 uur
Start programma met welkomstwoord dagvoorzitter Harrij Schmeitz
Programma Manager IMPACT T&U
13.15 uurCyber Risico Management

Cyber risico’s; waar gaat het over. De kansen voor gezamenlijke aanpak voor oplossingen (CS4NL)

Eddy Boot, Directeur Dcypher
13.45 uurCyberweerbaarheidscentrum Greenport Westland

Cyber weerbaarheid in de Tuinbouw Praktijk, waar staan we?

Michelle Holthuizen, Programmacoördinator
Ruud Hoosemans, programmamanager Digitalisering GroentenFruitHuis en coalitie lid Cyberweerbaarheidscentrum Greenport
14.15 uurSafety and Security for Industrial Control Systems

When it comes to Industrial Control Systems, or so-called Operation Technologies (OT), classical security paradigms from Information Technologies (IT) are not always directly applicable. In particular, IT security approaches may fail to address strict real-time and availability requirements that are instead paramount in OT. In this talk we will explore state-of-the-art cyber-attack detection methods specifically designed for Industrial Control System applications.

Riccardo M.G. Ferrari is an Associate Professor at the Delft Center for Systems and Control.
14.45 uur PAUZE
15.15 uur

Roundtables – discussie in 3 groepen waar de behoefte liggen m.b.t. cyber onderzoek voor T&U in de volgende thema’s:

1. Cybersecurity & Sensoriek in kas en op het land
Dit thema heeft veel overlap met de security in dit kader voor de gebouwen- en infrastructuur-sensoriek.
Workshopleider:  Annie van Riet – AVAG

2. Cybersecurity & Bewerken en Processen
Dit thema heeft veel overlap met de security voor de machines gebruikt in alle sectoren.
Workshopleider: Wordt verzorgd door FME

3. Cybersecurity & Dataoverdracht Ketens
Dit thema kennen we als T&U maar speelt ook in de ketens voor energie, water etc. Wat zijn hier nog CS issues?
Workshopleider: Sener Celik  – Join Data


16.15 uur


Recap uitkomst Roundtables
16.45 uurEinde van het programma met een hapje en een drankje

In samenwerking met…

En ondersteund door…