Fieldlab SME Innovation

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim twee miljard mensen toe.

Fieldlab SME Innovation

Boordeling van nieuwe technologie door en voor MKB

MKB plukt in beperkte mate de vruchten van innovatie stimulering door de overheid. Bestaande subsidies zijn vooral op onderzoek en onvoldoende op toepassing en implementatie van technologie gericht. Juist toepassing, implementatie van- en toegang tot technologie zijn voor MKB belangrijk.

De ontwikkeling- en het delen van nieuwe technologie vindt tegenwoordig in een razend tempo plaats. Bijvoorbeeld, de introductie van nieuwe imaging technieken en robotisering zijn aan de orde van de dag. Grote bedrijven hebben de resources om snel en efficiënt toegang te krijgen tot nieuw beschikbare technologie. Dat geldt niet voor het MKB, zelfs niet voor het kennisintensieve MKB, omdat vaak mensen en middelen ontbreken om evaluatie en validatie van beschikbare technologie te kunnen uitvoeren.

Validatie en evaluatie zijn belangrijk omdat de toepassing van nieuwe technologie in een bedrijf vaak geen kwestie is van doen en gaan. Validatie en evaluatie maken het mogelijk om de zwakke en sterke punten van een technologie in een bedrijfsomgeving te beoordelen. Hierna kan beslist worden of een technologie bruikbaar is en hoe die op de juiste wijze geïmplementeerd en ingepast kan worden.

De TKI TU werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een instrument dat de drempel tot het nemen van een investeringsbeslissing moet verlagen. Hierin staan haalbaarheidsprojecten waarin evaluatie en/of validatie van technologie centraal. Een vijftal pilot projecten worden nu ontwikkeld en uitgevoerd zodat nut en noodzaak van het beoogde instrument daadwerkelijk afgewogen kan worden.

De pilot projecten die nu ontwikkeld en uitgevoerd worden zijn kleinschalig van aard met een maximale omvang van 10k€. Deze projecten gaan, bijvoorbeeld, over het evalueren van software die analyse van DNA data vereenvoudigd of over het valideren van technologie om het kasklimaat te verbeteren door optimale menging van lucht.
De resultaten van deze projecten worden beschikbaar gemaakt voor geïnteresseerden. In het najaar van 2021 wordt besloten of de verdere uitrol van het beoogde instrument ook werkelijk opgepakt gaat worden.

Informatie:

Bernard de Geus: +31 (0)6 51 64 78 15

IMPACT_T&U_logo