CRISPR: Kansen voor MKB

CRISPR: Kansen voor MKB

Er is een revolutie aan de gang in de plantenveredeling. Sinds wetenschappers, nu ruim 10 jaar geleden, ontdekten hoe ze een ‘moleculair schaartje’ en ander gereedschap uit bepaalde bacteriën konden gebruiken om genetisch materiaal aan te passen, lijken de mogelijkheden eindeloos. Bananen en appels die niet bruin verkleuren, groenten met verhoogde gehalten aan vitaminen en andere gezonde inhoudsstoffen, gewassen die niet meer vatbaar zijn voor bepaalde plantenziekten – dit is nog maar een kleine greep uit de toepassingen die sindsdien ontwikkeld zijn.

Op dit moment vallen gewassen die met nieuwe veredelingstechnologie, waaronder CRISPR-technologie, in de EU nog onder de strenge GGO-regelgeving. Wel is de Europese Commissie een jaar geleden met een voorstel gekomen om het toelatingsregime te vereenvoudigen, en heeft het Europees Parlement heeft hier eerder dit jaar onder voorwaarden mee ingestemd. Maar voorlopig worden plantenrassen die met CRISPR-technologie zijn ontwikkeld als vergunningsplichtige GGO’s gezien.

Wat kun je nu als bedrijf met deze technologie? Welke toepassingen zijn onder de huidige wetgeving al mogelijk? Hoe kun je voorsorteren op de verwachte versoepeling in de wetgeving? Over deze vragen organiseert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, in samenwerking met Plantum, een synergie meetup.

De meetup vindt plaats op woensdag 18 september van 13:00-16:00 in het Agri & Food Plaza in Den Bosch.

TijdProgramma
13.00 uurOntvangst met koffie en thee
13:30 uurOpening door dagvoorzitter Jan-Willem Donkers
13:35 uurMichiel Roelse: introductie Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
13:40 uurNelleke Kreike: Precisieveredeling met CRISPR
14:10 uurMonique van Vegchel: New Genomic Techniques in de EU – waar staan we (nog niet)?
14:40 uurPresentatie inspirerend onderzoeksproject met MKB’ers
15:00 uurPaneldiscussie
15:20 uurSlotwoord
15:30 uurNetwerkborrel
16:30 uurEinde
De bijeenkomst is Nederlandstalig.

Over de sprekers

Jan Willem Donkers (dagvoorzitter)

Verbinder pur-sang Jan-willem Donkers is werkzaam als business developer voor het groene domein van Hogeschool Inholland. Daarnaast is hij MT lid en business developer van het Centre of Expertise groen, waarin de vier groene hogescholen gezamenlijk hun praktijkonderzoek organiseren. Hij trekt in het CoE het plantaardige cluster. Tenslotte is hij voorzitter van de deskundigencommissie van EFRO – Kansen voor West.

Michiel Roelse

Michiel Roelse is operationeel directeur van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In die functie houdt hij zich o.a. bezig met consortiumvorming, corporate governance, cross-overs en natuurlijk programma- en project management. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met publiek/private samenwerking en de financiering van wetenschappelijk onderzoek in een complexe omgeving met veel stakeholders, en werd om die reden door RVO en het ministerie van Economische Zaken geconsulteerd bij het opstellen van de nieuwe PPS-Innovatieregeling. Daarnaast houdt hij zich bezig met de maatschappelijke impact van onderzoek en heeft hij aan de basis gestaan van Impact T&U, het valorisatieprogramma van de Topsector. Ook is hij lid van het programmateam van de Kennis op Maat regeling.

Monique van Vegchel

Monique van Vegchel is senior beleidsspecialist Onderzoek en Nieuwe Veredelingsmethoden bij Plantum. Deze rol vervult zij inmiddels ruim vijf jaar, met heel veel plezier! Zij houdt zich bezig met (inter)nationaal beleid rondom onderzoek, zoals beschikbare subsidies, de bevordering van onderzoeksprojecten en fiscale instrumenten. Haar andere expertise ligt op het terrein van de lopende beleidsdiscussie in de Europese Unie over New Genomic Techniques. In dit kader brengt zij, gevraagd en ongevraagd, visies en standpunten van de veredelingssector naar voren in Den Haag en Brussel.

Nelleke Kreike

Nelleke Kreike is Professor of Applied Sciences bij Hogeschool Inholland. Met haar onderzoeksgroep Green Biotechnology werkt zij aan de ontwikkeling van nieuwe moleculaire technieken, zoals moleculaire merkers, CRISPR-Cas en Next generation sequencing voor toepassing in de veredeling en voor het monitoring van de omgeving. Samen met partners uit de groente- en sierteelt veredelingssector werkt ze aan maatschappelijke uitdagingen voor de voedselvoorziening, voedselzekerheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de omgeving.

Nelleke is daarnaast actief betrokken bij de lectorenplatforms Domein Applied Sciences, Bodem sturend en Biodiversiteit, en de NGF projecten Crop XR en Biotech Booster en met haar onderzoeksgroep verbonden aan het CoE Groen. Daarnaast geeft ze samen met collega’s en specialisten van Inholland de pos- HBO cursussen Novel Breeding Tools en BioAssays and Beyond.

In haar lezing legt ze de CRISPR-technologie uit en bespreekt ze de kansen en uitdagingen voor precisieveredeling met CRISPR.

Plantum_groen_RGB

Datum

18-09-2024

Locatie

Agri & Food Plaza
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch

Jan-Willem Donkers

Michiel Roelse

Monique van Vegchel

Nelleke Kreike