MeetUp (WATER)STOF tot nadenken

MeetUp (WATER)STOF tot nadenken

Ook in 2021 vinden weer een aantal IMPACT2025 Meetup inspiratie meetings plaats waarin we kijken naar wat voor toekomstige ontwikkeling #impact gaan hebben op de toekomst van de tuinbouw in Nederland.

Op 21 JUNI organiseerde IMPACT2025 een Hybride bijeenkomst (online, live opgenomen) over wat de impact van H2(waterstof) kan zijn op de toekomst van (energie in de) tuinbouwsector. Over groen, blauw, grijs en de kansen voor energie maar ook logistiek en meer. Gemist? Bekijk de video’s van de meetup

PROGRAMMA

14:15 Opening & welkom

Opening & Welkom door Co-voorzitters H. Schmeitz (IMPACT2025) en Industrie-expert Energie Nico van Ruiten (EnergieAkkoord Greenport West-Holland).

Middels een Mentimeter temperaturen we de deelnemers over Welke kansen ziet u?

14:30 H2; TOEKOMST IN PERSPECTIEF

Mini-college over het speelveld door Proff. Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems, TU DELFT. http://profadvanwijk.com/

15:00 H2; WAAR STAAN WE IN NEDERLAND

Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie en verantwoordelijk voor het thema waterstof, gaat in zijn pesentatie in op de recente ontwikkelingen in Nederland inzake waterstof. Hij geeft als voorzitter van de werkgroep een inkijkje in het Nationaal Waterstofprogramma (NWP) dat nu wordt voorbereid en per 2022 van start gaat. Voorts licht hij de innovatie-agenda voor waterstof toe die het TKI in januari 2020 heeft gepubliceerd. Ook het recente overzicht van waterstofprojecten dat het TKI regelmatig publiceert komt aan de orde. Hij vertelt verder wat het recent gehonoreerde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL (met als centrale thema waterstof) behelst. Tot slot zal Jörg een kort stilstaan bij het makersplatform voor elektrolyse en het internationale platform voor waterstof. In een klein half uur bent u helemaal bij wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

15:30 KORTE BREAK

15:45 H2; TUINBOUW UIT DE STARTBLOKKEN ?!

In de markt zien we steeds meer initiatieven rondom H2 (productie) waar een connectie met Tuinbouw gemaakt wordt c.q. goed mogelijk is. Een aantal praktijkvoorbeelden.

H2 in en uit de haven
Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen van Havenbedrijf Rotterdam neemt ons mee in de plannen in de haven en wat dit (zou) kunnen betekenen voor bijv. het Westland.

Lees hier meer over de plannen >> https://www.portofrotterdam.com/nl/zakendoen/haven-van-de-toekomst/energietransitie/waterstof-in-rotterdam

H2 groene ammoniak voeding voor de tuinbouw?
Gijsbrecht Gunter, Management Team Member Public Affairs, Yara Sluiskil. Een van de grootste kunstmest producten in de wereld. Neemt u mee in de visie hoe waterstof een rol gaat spelen in de productie van kunstmest.

Lees hier meer over de plannen

H2 as a future fuel for CHP (English)
Dr. Klaus Payrhuber, Strategic Product Development, INNIO Jenbacher (since 2009).
CHP is an important technology in modern greenhouse operations. Jenbacher, as one of the leading suppliers, will give an insight in their H2 experience and perspectives.

Lees meer over INNIO-Jenbacher: www.INNIO.com

Bekijk hier de presentatie van Dr. Klaus Payrhuber terug >>

Waterstof en restwarmte in de praktijk
Bert van Renselaar is als business director energietransitie bij Sweco nauw betrokken bij projecten op het gebied van waterstof én warmte. Op basis van een aantal praktijkcases zal Bert de kansen en belemmeringen voor waterstof én de inzet van restwarmte uit het productieproces bespreken. Onder andere de VOLTH2 projecten in Zeeland komen hiervoor aan bod. De gecombineerde businesscase van waterstofproductie en warmtelevering is vanuit CO2-reductie de beste combinatie maar financieel zijn er nog een aantal belangrijke randvoorwaarden die besproken worden.

H2; je kunt het gewoon “telen”!
In het Project Hydrizine Company is het winnen van mierenzuur uit neo tropische brandnetels zonder reststromen de doelstelling. Met een reactor wordt mierenzuur als vloeistof “on the fly” verwerkt tot waterstofgas. Maar wat komt hierbij kijken? Kan het uit? Koos van der Meij, medeoprichter van Hydrizine Company neemt ons mee in zijn ervaringen.

Meer info: >> https://www.ad.nl/delft/tu-directeur-gaat-brandnetels-kweken-br~a346faf30/

16:30 HET TUINBOUW WATERSTOF DEBAT – PART 1

Onder leiding van Nico van Ruiten bespreken we wat deze ontwikkelingen voor de tuinbouw (kunnen) betekenen en wat dan nu te doen.

Deelnemers aan het debat:

Anneke van de Kamp – Rijk Zwaan
Group Manager Communication & Public Affairs &
Lid Topteam Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Gijsbert Gunther – Yara International
Management Team Member Public Affairs

Alexander Formsma – Kas als Energiebron
Beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland &
Beleidsspecialist WKK-Restwarmte-CO2-sectorsysteem Kas als Energiebron.

17:00 CLOSING


MeetUp (WATER)STOF tot nadenken in beeld

Bekijk hieronder enkele sprekers die spraken op de meetup ‘(Water)stof tot nadenken’.

H2: Toekomst in perspectief door Prof. Ad van Wijk

H2; Waar staan we in Nederland door Jörg Gigler

H2; Tuinbouw uit de startblokken door Randolf Weterings

H2; Tuinbouw uit de startblokken door Gijsbrecht Gunter

H2; Tuinbouw uit de startblokken door Bert van Renselaar

H2; Tuinbouw uit de startblokken door Koos van der Meij

H2; Panel discussie

Datum

20210621

Locatie

Deze IMPACT2025 meetup is live opgenomen in het Agri Food Plaza in ’s-Hertogenbosch. 

Extra informatie

Heeft u leuke initiatieven, wilt u meer informatie vraag H. Schmeitz (impact@impacttu.nl).

Wienerberger Annual Report contribution

Professor van Wijk, green hydrogen is regarded as the key to the energy system of the future. What is it that makes this gas so special?

Van Wijk: There are two main reasons why green hydrogen is important. First of all, renewable energies are normally produced in regions where demand is low. Take the example of offshore wind parks. Hydrogen is an excellent and inexpensive storage medium for the transport of electricity to consumers around the world. It can also be imported at low cost. Second, green hydrogen can be used directly, for instance as truck fuel, in industrial processes, and to heat buildings.

https://www.wienerberger.com/en/annual-report.html#!/en/WkMlnB9q/tailwind-for-hydrogen/?page=1