Research Impact Accelerator

Research Impact Accelerator

De Nederlandse Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is wereldwijd één van de leidende spelers binnen het veld en kan dit alleen blijven als er innovatieve antwoorden worden geboden op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die in de industrie plaatsvinden. Een goed gestructureerde, effectieve strategie voor wetenschappelijk onderzoek kan hier veel aan bijdragen. In samenwerking met ScienceWorks, een intermediar tussen wetenschap en maatschappij, organiseert de Topsector T&U het Research Impact Accelerator Event, waarbij de realisatie van economische en maatschappelijke impact in de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen geadresseerd wordt.

De middag wordt voorgezeten door Ernst van den Ende, Directeur Plant Sciences Group aan de Wageningen Universiteit. Onderwerpen die besproken worden hebben betrekking op:

  • Het verkrijgen van inzichten in de impact van onderzoek en technologie van de circulaire tuinbouw;
  • Het herkennen en beoordelen van ‘impact-pathways’ van Topsector T&U-onderzoek (Engels), en;
  • Strategieën voor het stimuleren van impact van onderzoek (Engels)

Tijdens deze middag zal een rapport betreffende impact van onderzoek naar circulaire tuinbouw en tuinbouw-technologie dat in opdracht van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is opgesteld worden gepresenteerd. Hierop wordt vanuit verschillende gezichtspunten op gereflecteerd en gereageerd.

Structuur van de dag

Het eerste blok zal zich richten op strategieën om de impact van het onderzoek te stimuleren. Deze sessie wordt georganiseerd in het Engels. In dit blok zullen drie sprekers hun visie delen over het onderwerp, onder wie Prof. David Sweeney (Executive Chair van Research England), die in het Verenigd Koninkrijk het Research Excellence Framework heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. Hij gaat (via videoverbinding) in op zijn methode om impact van onderzoek aan te tonen en onderdeel uit te laten maken in de afweging om onderzoek al dan niet publiek te financieren. Daarnaast zal er in de openingssessie zowel vanuit het perspectief van het bedrijfsleven als specifiek vanuit de tuinbouwindustrie worden gekeken naar strategieën om de maatschappelijke en economische impact van het onderzoek te stimuleren.

In het tweede deel van de middag gaan we in op het bovengenoemde adviesrapport van Clemens Stolk, dat is opgesteld in opdracht van de Topsector T&U. Andere experts reflecteren op het rapport en delen hun visie over het verkrijgen van inzichten in de impact van onderzoek en technologie. Er wordt onder andere ingegaan op valorisatie via goed opgeleide jonge medewerkers en nascholing.

We sluiten de dag af met een expertpaneldiscussie, waarbij het herkennen en beoordelen van ‘impact-pathways’ van Topsector T&U-onderzoek centraal staat. Ook dit debat vindt plaats in het Engels. Hierin verwelkomen wij met name ook de input van het aanwezige publiek.

Wij zijn verheugd om de genodigde experts en belanghebbenden te verwelkomen op deze bijeenkomst voor het vergroten en optimaliseren van de economische en maatschappelijke impact van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De Topsector T&U hecht veel waarde aan maximale maatschappelijke impact van het door haar gefinancierde onderzoek. Om die reden is het Impact2025 programma gerealiseerd. Deze middag is één van de vele activiteiten die in het kader van dit programma georganiseerd worden.

Programma

13:00 Registratie en welkom
13:30 Welkomstwoord door Jaap Bond – Voorzitter van Topsector T&U Board
13:40 Opening door de Dagvoorzitter
Ernst van den Ende – Directeur WUR-PSG en lid T&U Board

 

13:55 Strategies for enhancing Societal Impact of Research (English)
13:55 David Sweeney – Executive Chair, Research England (via videoverbinding)
14:15 Annemieke Roobeek – Member of the Supervisory Board of Eneco & the Advisory Board of HortiHeroes, and Chair for Strategy and Transformation management at Nyenrode Business University
14:30 Rutger Lommerse – Secretary, Greenports Nederland
14:45 Panel discussie en Q&A

 

15:00 Pauze

 

15:30 Discussie over aanbevelingen rapport:
Inzichten verkrijgen in de impact van onderzoek en technologie
Presentatie Rapport en Aanbevelingen:
Clemens Stolk – Consultant, Innova Connect
Respons en Visie op Impact van onderzoek en Technologie:
Daan Stam – Professor of Innovation Management, Erasmus University Rotterdam
Sebastiaan Berendse – Directeur Corporate Value Creation, Wageningen University & Research Panel discussie en Q&A

 

16:15 DEBATE
Recognizing and assessing pathways for the impact of research on horticulture”
Voorgezeten door Dagvoorzitter
Ernst van den Ende – Directeur WUR-PSG en lid T&U BoardPanelleden:
Clemens Stolk – Consultant, Innova Connect
Jaap Bond – Voorzitter van Topsector T&U Board
Rolf Bossert – Afdelingshoofd Strategie & Beleid TTW, NWO
Sjoukje Heimovaara – Directeur AFSG, Wageningen University & Research
Jan van den Berg – Managing Strategic Alliance & Partnering BASF en bijzonder hoogleraar Plant Envirogenetics Maastricht University

 

17:00 RECEPTIE

 

Presentaties Research Impact Accelerator

Datum

20211028

Locatie

World Horti Center, Naaldwijk

David Sweeney

David Sweeney is Executive Chair van Research England. Na het behalen van zijn First Class Honours in Statistiek aan de Universiteit van Aberdeen werkte Sweeney bij twee onderzoeksinstituten als consultant statisticus, alvorens wiskundige modellen van plantengroei te ontwikkelen. Zijn werk aan de computationele aspecten hiervan leidde tot bredere toepassingen van IT in onderwijs en onderzoek. Hij was Director of Information Services aan Royal Holloway, University of London, voordat hij in 2004 de leiding kreeg over de universiteit als Vice-Principal (Communications, Enterprise and Research). In deze functie was hij verantwoordelijk voor de onderzoeksstrategie en ontwikkeling van de onderzoeksgerichte commerciële en consultancy activiteiten van Royal Holloway.

In 2008 trad hij als Director (Research, Innovation and Skills) in dienst bij de Higher Education Funding Council for England (HEFCE). Hij leidde de ontwikkeling en implementatie van het eerste Research Excellence Framework (REF), inclusief het nieuwe impact agenda element. Hij was verantwoordelijk voor onderzoeksbeleid en -financiering, kennisuitwisseling en relaties tussen universiteiten en bedrijven. In mei 2017 werd hij benoemd tot de eerste uitvoerend voorzitter van Research England. Research England is een raad die is opgericht als onderdeel van UK Research and Innovation (UKRI), naast de zeven disciplinaire Research Councils en het UK Innovation Agency. Het is de grootste financier van onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en is verantwoordelijk voor de block-grant financiering van universiteiten voor onderzoek en kennisuitwisseling. Binnen UKRI is Sweeney in het bijzonder verantwoordelijk voor Place (Regional Funding), Commercialisation en Open Science.

Sweeney ontving een eredoctoraat van de Universiteit van Aberdeen in 2012, was Vice-Chancellor’s Fellow aan de Universiteit van Newcastle, NSW in 2015 en is Fellow van de Royal Statistical Society.

Het event in beeld