Research Impact Award

Research Impact Award

INTRODUCTIE

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zal op 10 december 2019 de eerste Topsector TU Research IMPACT Award uitreiken aan een onderzoeker die binnen deze sector optimale maatschappelijke impact met zijn of haar onderzoek tot stand heeft gebracht. Topsector T&U biedt u de gelegenheid om maximaal twee van uw onderzoekers hiervoor te nomineren. Topsector T&U organiseert deze Research IMPACT Award samen met het
AESIS Netwerk.

VOOR WIE?

Maatschappelijke impact van publiek gefinancierd onderzoek voor de praktijk is niet exclusief gericht op het rendement voor het bedrijfsleven. In sommige gevallen kan het rendement gericht zijn op duurzaamheid of op de veiligheid voor de burger of de consument. Al met al kan gesteld worden dat de aantoonbare invloed van een specifiek onderzoeksproject op de wereld buiten de academische wereld zélf als “Maatschappelijke Impact” gedefinieerd kan worden.

Juist omdat deze Impact niet altijd eenvoudig is te meten wil deze uitreiking van de Topsector TU Research IMPACT Award die waardering zichtbaar maken voor die onderzoeker die hierin het meest succesvol is gebleken. De Award heeft een grootte van € 10.000,00. Alle genomineerden krijgen een uitnodiging voor de Impactmiddag van 10 december.

REGELS EN VOORWAARDEN

Indien u wilt deelnemen aan de Topsector TU Research IMPACT Award, kunt u een e-mail sturen naar Eline Hietbrink van AESIS via e.hietbrink@aesisnet.com. We verzoeken u de volgende informatie hierin te verwerken:

  1. Aard en omvang van samenwerking met externe partijen – Externe investeringen in het onderzoek in tijd of geld, termijn en ambitieniveau van een publiek-private samenwerking, de rol van de onderzoeker hierin;
  2. Aantoonbare resultaten binnen de praktijk – Inkomsten uit patenten of licenties, bijdrage aan nieuwe producten, hoe heeft het bedrijfsleven of de maatschappij als geheel van dit onderzoek kunnen profiteren? Zijn er banen gecreëerd?
  3. Manifestaties van ondernemerschap – In hoeverre heeft het onderzoek geleid tot nieuwe bedrijvigheid, ondernemerschap of heeft het tot de oprichting of uitbreiding van start up bedrijven geleid?
  4. Publieke communicatie binnen de media en/of binnen het beleid – Tot welke publicaties heeft dit onderzoek geleid binnen de media of het beleid?
    Bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) – indien van toepassing
  5. Datum waarop het onderzoek is afgerond – alleen onderzoeken die in de afgelopen 5 jaar zijn afgerond komen in aanmerking

Deel dit artikel: