MeetUp New Tech

MeetUp New Tech

INTRODUCTIE

Eruption of technology ; disruption of our cultivation?

De wereld van technologie is in een enorme versnelling terecht gekomen. Hierbij komt er technologie en één visie op technologie beschikbaar vanuit ’techneuten’ van buiten het traditionele speelveld van hortitech. Op 10 oktober vond de MeetUp ‘Eruption of technology; disruption of our cultivation & business?’ plaats, waarin ruim 70 deelnemers luisterden naar de visie van deze ‘buitenstaanders’ op de impact op de teelt, afzet en toelevering in de Nederlandse tuinbouw.

VERSLAG MEETUP NEW TECH

Keynotespreker  Rob Trice (Better Food Ventures & The Mixing Bowl, Silicon Valley) gaf een inspirerende inleiding over de ontwikkelingen in AGTech en de uitdagingen die hij ziet voor Nederland om ‘top of the bill’ te blijven. Trice introduceerde het begrip VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity. Hoe innoveer je in een wereld die voortdurend in beweging is?

Balans
Na Trice was het het woord aan Ton Wallast, CFO van Priva, een Nederlands familiebedrijf dat installaties voor klimaat- en procesautomatisering voor de glastuinbouw en voor gebouwen levert. Hij gaf een duidelijk betoog over het omgaan van onzekerheid bij nieuwe ontwikkeling in een groot hortitech bedrijf als Priva. ‘De kunst is om een balans te vinden tussen budget en het feit dat fouten maken moet.’Zowel Trice als Wallast lieten de ruim 70 aanwezigen zien dat het belangrijk is om open te zijn. Zeker in deze tijd, met innovaties op tal van gebieden, heb je als bedrijf anderen nodig die je verder kunnen helpen. En hulp kan uit een onverwachte hoek komen! Ook pleitten beide heren ervoor om fouten te durven maken: als er nooit iets mislukt, dan kun je je afvragen of je wel echt innovatief bezig bent.

Verbreden
Aansluitend was er een gesprek tussen experts en de zaal, die gevuld was met vertegenwoordigers uit de teelt, veredeling en business. Uit dit dialoog werd duidelijk dat het innovatiemodel via sociale innovatie tegen het licht moet worden gehouden. Als het gaat om funding van innovatie, zal de tuinbouwsector moeten verbreden door interactie met de tech-wereld, internationale samenwerkingsverbanden en nieuwe innovatie strategieën .

Systeeminnovatie
Na de pauze lag de focus op de vraag of de tuinbouwsector zichzelf wel voldoende afvraagt of de technologie wel past bij de Nederlandse manier van telen en of we deze niet moeten gaan aanpassen. Dagvoorzitter Harrij SchmeitzvanTechnology{}Pull nam de zaal aan de hand van een aantal voorbeelden mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie. ‘Maar de uitdaging ligt nu in de systeeminnovatie in de teelt, deze is nodig om innovaties tot een succes te maken. Neem bijvoorbeeld de plukrobots voor het gewas aardbei: deze vraagt om een table top teelt, maar ook om een gewas dat regelmatige trossen produceert met langere steeltjes zodat de aardbei voor de robot goed bereikbaar is.‘

Teeltsystemen klaar voor de toekomst?
De conclusie van de dag was duidelijk: de tuinbouwsector moet kritisch en met  en open blik kijken naar de teeltsystemen om deze geschikt te maken voor de toekomst. Vernieuwing van het systeem moet hoog op de agenda van de innovatie-agenda van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

PROGRAMMA

12:30 – Inloop met lunch

13:30
 – Introductie door dagvoorzitter Harrij Schmeitz, Techology Pull

13:35 – Keynote van Rob Trice – agrifoodtech investor bij Better Food Ventures en oprichter van The Mixing Bowl – ‘The changing field of technology innovation in Horticulture’
De wereld van technologische innovatie in de tuinbouw is allang geen wereld meer waar de Nederlandse tuinbouw het alleen recht heeft. Steeds meer zien we innovaties komen door nieuwe toetreders in deze markt en/of door speerpunt ontwikkelingen in andere landen. De vraag is of dat slecht is maar ook wat dat betekend voor de Nederlandse Tuinbouw zowel vanuit perspectief van technologie als teelt & handel. Rob Trice geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het domein in de wereldmarkt. Ook geeft hij zijn visie op de vraag hoe Nederland “in de lead” kan blijven in deze ontwikkeling.

14:15 – Ton Wallast – Chief Financial Officer Priva – ‘Different Thinking’
​Snelle technologische ontwikkelingen brengen nieuwe kansen, business modellen en samenwerkingsmogelijkheden. Daar zul je op in moeten spelen om op middellange termijn succesvol te blijven. Maar wat betekent dat voor je financiële kolom? Wat is hun (nieuwe) rol in deze veranderende wereld, die steeds meer vraagt om ‘fast & roughly right’ in plaats van ‘precise & slow’. Waar het meer gaat om business development en scenario planning en minder om budgettering en control. Ton Wallast, Chief Financial Officer bij Priva,  geeft u zijn visie op hoe de Nederlandse Tuinbouw Tech bedrijven een transitie in deze (moeten) doormaken.

14:40
 – Discussie met sprekers en een aantal gasten over wat er nodig is binnen het Nederlandse domein om Nederland top-of-the-business te houden. Waar liggen kansen en waar zitten belemmeringen?

 • Ton Wallast, PRIVA
 • Bas Lagerwerf, Van de Berg Hortimotive/AVAG
 • Marcel van Haren, FME
 • Willem Endhoven, Topsector HighTech
 • Toon Hermans, DemCon
 • Rogier de Graaf, Webflight

15:15 – Pauze

15:45 – Harrij Schmeitz – eigenaar Techology Pull – Technologie: meer dan anders telen? Van Technologische innovatie naar Systeeminnovatie? 
         
16:05 – Discussie over welke systeeminnovatie nodig is om NL tuinbouw geschikt te maken voor nieuwe technologie

 • Kees van Rooij, kwekerij De Naulanden – paprika en komkommerteler
 • Gerben Ravensbergen, Lily’s of Life – lelieteler
 • Mike Poodt, Rijk Zwaan, coördinator digital crop technology
 • Johan Kreeft, Gearbox Innovations, oprichter & R&D-manager
 • Pieter Hogeveen, The Greenery BV – manager Innovatie
 • Richard Vialle, CCO, Crux Agribotics

16:45 – Netwerken en borrelen tot 18:00

KEY QUESTIONS VOOR DE MEETUP

 • Nederland heeft een sterke positie in technologie in tuinbouw, maar kunnen we deze handhaven?
 • Technologische innovaties zijn er, maar waarom breken ze zo weinig door?
 • Is het Nederlandse teeltsysteem geschikt, klaar, voor toepassing van meer technologie?
 • Wat is de impact van technologie op de keten?

Deel dit artikel: