Research Impact Event

Research Impact Event

Introductie

Wil wetenschappelijk onderzoek een antwoord zijn op de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de sector Tuinbouw & Uitgangmaterialen, dan zal dat onderzoek ook werkelijk IMPACT moeten hebben. Topsector T&U organiseert in samenwerking met AESIS Network een themamiddag over IMPACT op 10 december 2019, in het World Horti Center in Naaldwijk.

Experts van binnen en buiten Nederland informeren en inspireren de genodigden over het belang van maatschappelijke impact binnen de sector T&U. We gaan op zoek naar de meest effectieve aanpak voor het aantonen en stimuleren van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijk onderdeel van de middag is de uitreiking van de Topsector T&U IMPACT Award aan de onderzoeker die de meeste maatschappelijke impact heeft gerealiseerd.

PROGRAMMA

12.45 uur Registratie en welkom
13.15 uur Welkomstwoord door Loek Hermans  – Voorzitter van de Topsector T&U
13.30 uur Opening door dagvoorzitter Prof.dr. Barend van der Meulen – Hoogleraar Institutional Aspects of Higher Education, Universiteit Twente Adviesraadslid AESIS  Network & voormalig Hoofd Onderzoek, Rathenau Instituut
13.45 uur Strategieën voor maatschappelijke impact
13.45 uur Dr. Mélanie Héroult – Innovation Director at Bayer – How can we stimulate the  societal impact of scientific Research?
14.00 uur Prof.dr. Arjen van Tunen – CEO KeyGene – Het genereren van economische impact  vanuit wetenschappelijk onderzoek
14.15 uur Panel discussie en Q&A
14.30 uur Pauze
15.00 uur Impactbevordering vanuit onderzoek
Dr.ir. Ernst van den Ende  – Directeur WUR-PSG en lid Topteam T&U
Dr.ir. Herry Nijhuis – Directeur TTW, NWO
Dr.ir. Anton Franken – Lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht en lid commissie  ‘Impact in Kaart’ van de KNAW
15.45 uur Panel discussie & Q&A
16.00 uur Research Impact Award Ceremonie
16.20 uur Debat “Het optimaliseren van de impact van wetenschappelijk onderzoek  binnen de tuinbouw”. Voorgezeten door Prof.dr. Barend van de  Meulen. Panelleden:
David Pappie –  Directeur Topsectoren en Industriebeleid, Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat
Dr. Mélanie Heroult – Innovation Director at Bayer
17.00 uur Receptie

 

KEY QUESTIONS VOOR DE MEETUP

  • Hoe kan er meer impact gegenereerd worden uit publiek/private samenwerking op maatschappelijke agenda’s?
  • Hoe krijgt excellente wetenschap waarde buiten de academische wereld?
  • Hoe kan impact van onderzoek gedemonstreerd worden?

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo

REGISTRATIE

Het Research IMPACT event is VOL.
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.