Aan de slag met Design Thinking: gebruiker centraal

Aan de slag met Design Thinking: gebruiker centraal

Op vrijdag 2 juli vond de MeetUp Rethinking Horticulture plaats het kader van IMPACT2025- programma van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het thema van de bijeenkomst was duurzaamheid: welke rol kan data spelen en hoe maak je gebruik van Design Thinking om oplossingsrichtingen te ontwikkelen en deze uit te werken tot levensvatbare businessconcepten?

Sanna Visser van Maker Street, de digitale transformatiepartner van onder andere Hello Fresh en Bloomon, hield een korte introductie over de kracht van Design Thinking. Dit is een methode die zijn waarde heeft bewezen in het oplossen van complexe problemen. Belangrijkste kenmerk van Design Thinking is dat de behoefte van de gebruiker centraal wordt gesteld bij het zoeken naar een oplossing.

Daarna was de beurt aan Kim Helderman, salesmanager van LetsGrow. Zij maakte duidelijk waarom duurzame productie noodzakelijk is en dat dit zowel aan de productie- als de productkant winst oplevert. Data is hierbij volgens haar een belangrijke sleutel. Daarna waren de deelnemers zelf aan de beurt. Zij gingen in vier werkgroepen aan de slag met een concrete case waarbij ze het (kronkelige) pad volgden van Design Thinking.

Data delen

Werkgroep een richtte zich op de problematiek van het delen van data in de keten en hoe dat gestimuleerd kan worden. Als voorbeeld werd het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen genomen en als vehicle een toeleverancier. Essentie is dat er compensatie nodig is om mensen over de streep te trekken voor ogenschijnlijk extra werk en de horde van transparantie en privacy-issues.

Watergebruik

Bij werkgroep twee lag de focus op inefficiënt watergebruik, dat gezien de wereldwijde schaarste van zowel hoeveelheid als kwaliteit van water een belangrijk probleem is en daarmee dus ook een probleem is van de teler, de consument en de overheid. De werkgroep kwam uit op een oplossing om de systemen in de Nederlandse teelt zo veel mogelijk gesloten te maken en daardoor waterverlies te minimaliseren.

Transparantie

Werkgroep drie boog zich over zichtbare transparantie in de keten – van producent tot consument – en kwam daarbij tot de conclusie dat er al veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid, maar dat dit voor de consument nog te weinig zichtbaar is. Dit leidt tot een onjuist imago en beperkt de vooruitgang in efficiëntieverbetering in de teelt. Als data gemeten worden op een uitwisselbare basis (meetmethode/standaardisatie) en deze vervolgens gedeeld worden, dan zijn er grote stappen te maken op het gebied van productieverlies, efficiëntie en effectiviteit. Dit is ook een goede ontwikkeling voor de consument, die daardoor meer duidelijkheid krijgt over de verschillende teeltmethodes.

Afvalstromen

Werkgroep vier richtte zich op het valoriseren van afvalstromen. Deze reststromen moeten omgezet worden in een hoogwaardig product met hoge toegevoegde waarde. De werkgroep wilde de reststromen inzetten om zogenaamde biologische bufferblocs te maken die gebruikt worden in natuurlijke (stads)tuinen en dienen als waterbuffers en substraat voor groeiende planten.

Verrassend

De discussies in de werkgroepen leidden dankzij de Design Thinking-benadering tot verrassende oplossingsrichtingen, concepten en fysieke producten. Maar het liet vooral zien dat het delen van data in de keten een belangrijke voorwaarde is om verder te komen, zowel voor productontwikkeling als voor verdere stappen in duurzaamheid. Gespreksleider Stefan van der Heijden van InnovaConnect: “De processen in de gehele keten worden steeds complexer en zijn eigenlijk alleen op te lossen met de juiste informatie. Zaken die je niet kan meten, kan je ook niet managen.”

Michiel Roelse, operationeel directeur van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), was zeer te spreken over de bijeenkomst. “We hebben duidelijk gemaakt dat Design Thinking een valide aanpak is om ook binnen onze sector tot innovatie te komen. Er komt zeker nog een vervolg.”

Topsector T&U Innovation Prize

Tijdens deze bijeenkomst is ook het startschot gegeven voor de Topsector T&U Innovation Prize. Innovatieve startups die zich bezighouden met veelbelovende ‘cross border innovations’ die bijdragen aan een duurzame tuinbouw kunnen zich hiervoor tot en met zondag 15 augustus 2021 aanmelden en maken onder andere kans op € 25.000, – onderzoeksbudget.

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo