Call voor voor cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen

Call voor voor cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen

Werkt u mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen? Hebt u een oplossing die u verder wilt brengen door deze toe te passen in de domeinen energie, gezondheid en zorg of tuinbouw en uitgangsmaterialen? Binnenkort gaat een specifieke TKI-call open die daar kansen voor biedt.

De Topsectoren ICT, T&U, Energie en Life Sciences & Health organiseren gezamenlijk een call vanuit de PPS Innovatieregeling. Dit gebeurt binnen het CS4NL programma, waarin alle topsectoren kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity stimuleren.

Lees meer

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo