Maak kennis met de innovatiemakelaars!

Maak kennis met de innovatiemakelaars!

Startups en mkb-ers zijn vaak koplopers in innovatie. Deze koplopers wil Topsector T&U graag ondersteunen als zij bijvoorbeeld minder bekend zijn met de markt of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een T&U innovatiemakelaar geeft (startende) mkb-ers gratis innovatieadvies!

Een innovatiemakelaar ondersteunt mkb-ers en startende ondernemers bij:

  • het starten van een innovatief bedrijf;
  • het marktrijp maken van een innovatie (producten, processen of diensten);
  • het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel;
  • het maken van de business case en financieringsvoorstellen voor marktintroductie;
  • het vinden van de juiste samenwerkingspartners;
  • het opzetten van consortia en partnerships met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

Oliemannetjes- en vrouwtjes

Innovatiemakelaars zijn volgens Michiel Roelse van Topsector T&U oliemannetjes- en vrouwtjes die partijen bij elkaar brengen. “Het zijn mensen die werken in of buiten de tuinbouwsector aan een specifiek thema dat van belang is voor de sector. Ze hebben een goed netwerk waardoor ze de vragen van ondernemers kunnen ophalen en beleggen bij de juiste personen. Deze vragen zijn divers: van een onderzoek naar de marktpotentie van een product, proces of dienst tot aan ondersteuning bij de doorontwikkeling van een innovatie.”

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo