Synergie MEET-UP Cyber Security

Synergie MEET-UP Cyber Security

Cybersecurity is essentieel voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food maar niet exclusief voor deze Topsector. Is er verschil tussen cybersecurity voor een kas versus een kantoor? Is er verschil in security in sensoren in zorg en tuinbouw? Is er verschil in cybersecurity voor Agri- ketens versus de Energie – keten? De Topsector T&U wil dan ook meewerken aan de opzet van een gezamenlijk R&D programma binnen het Programma CS4NL. Voor deze aanpak is een budget van €500.000,- uit het TKI-budget T&U uit Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023 (KIA LWV) gereserveerd.

Graag nodigen wij u dan ook samen met de Topsector Agri & Food uit om op 4 april met ons in te gaan op het thema en onderzoeken waar in de Topsectoren T&U, A&F er draagvlak is voor participatie. Op basis hiervan kunnen we de call for proposals goed inrichten en een aanzet maken voor het vormen van een klein consortium.

Bekijk hier het volledige programma

Deel dit artikel: