TKI Call Kritische ketens en systemen nu open!

TKI Call Kritische ketens en systemen nu open!

Cyberweerbaarheid is essentieel voor de veilige en duurzame werking van de digitaliserende Nederlandse samenleving. Dit geldt zeker voor de kritische ketens en systemen die vitale diensten en producten leveren zoals #energie, #zorg en #voedsel.

Binnen Cybersecurity voor Nederland (#CS4NL) en samen met Topsector ICT, Topsector Health~Holland, Topsector Horticulture & Starting Materials en dcypher is gewerkt aan een call op het thema systeem en ketenweerbaarheid. Deze call is nu geopend!

We zoeken specifiek naar publiek-private samenwerkingsprojecten die kennis en (technologische) innovaties ontwikkelen voor het verbeteren van de digitale veiligheid en weerbaarheid in de hele keten en het gehele systeem binnen de genoemde vitale sectoren.

Interesse of ideeën?

Kijk voor meer informatie op: https://topsectorenergie.nl/nl/nieuws/tki-call-kritische-ketens-en-systemen-nu-open/

Vragen?

Heeft u vragen vanuit Tuinbouw & Uitgangsmaterialen perspectief? Neem gerust contact op met Harrij Schmeitz via schmeitz@impactTU.nl.

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo