Wereld te winnen met waterstof in de glastuinbouw?

Wereld te winnen met waterstof in de glastuinbouw?

Is er toekomst voor waterstof in de tuinbouw? Deze vraag stond centraal tijdens de MeetUp (WATER)STOF tot nadenken, welke op maandag 21 juni plaatsvond.  Waterstof is een veelbelovende schone brandstof. Deze mogelijke vervanger van aardgas kan zonder CO2-uitstoot worden omgezet naar elektriciteit. Een diversiteit aan sprekers vertelden de ca 30 deelnemers over hun ervaringen met waterstof en de (on)mogelijkheden voor de toepassing ervan in de glastuinbouw. Gemist? Bekijk hier een aantal presentaties terug.

Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft, gaf een minicollege over het speelveld. Daarna was het woord aan Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie. Hij ging in zijn presentatie onder meer in op de recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof in Nederland en gaf een inkijkje in het Nationaal Waterstofprogramma (NWP) dat in 2022 van start gaat.

Randolf Weterings van het Havenbedrijf Rotterdam nam de deelnemers mee in de plannen van de Nederlandse haven en wat dit (zou) kunnen betekenen voor bijvoorbeeld de glastuinbouw in het Westland. Gijsbrecht Gunter van Yara International, een van de grootste kunstmestproducten in de wereld, liet zien hoe waterstof in de toekomst een rol gaat spelen in de productie van kunstmest.  Klaus Payrhuber van Jenbacher vertelde over hun ervaringen met waterstof. Het bedrijf. bouwt en onderhoudt complete WKK-installaties op aardgas en op alle voorkomende biogassen. Hoe zien zij de toekomst? 

Daarna was het woord aan Bert van Renselaar van Sweco. Het bedrijf is intensief betrokken bij projecten op het gebied van waterstof én warmte. Hij liet op basis van een aantal praktijkcases zien wat de kansen en belemmeringen voor waterstof én de inzet van restwarmte uit het productieproces zijn. Hij ging onder andere in op de VOLTH2 projecten in Zeeland waarbij ze twee groene waterstoffabrieken willen bouwen in Vlissingen en Terneuzen. Zijn conclusie: de gecombineerde businesscase van waterstofproductie en warmtelevering is vanuit CO2-reductie de beste combinatie, maar financieel gezien zijn er nog wel randvoorwaarden nodig.

In het project Hydrizine Company is het doel om mierenzuur te winnen uit brandnetels, waarna het zuur met een reactor verwerkt tot waterstofgas. Maar wat komt hierbij kijken? Kan het uit? Koos van der Meij, medeoprichter van Hydrizine Company, nam de deelnemers mee in zijn ervaringen. 

De middag eindigde met een interactief debat onder leiding van Nico van Ruiten van Greenport West-Holland over wat de geschetste ontwikkelingen op het gebied van waterstof kunnen betekenen voor de glastuinbouw. Gijsbert Gunther van  Yara International, Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland en Anneke van de Kamp, hoofd communicatie en public affairs van Rijk Zwaan en lid van het Topteam van Topsector T&U, gingen met de deelnemers en de sprekers in gesprek over de kansen en de valkuilen!  Nico van Ruiten: “De doorontwikkeling van WKK  en brandstofcellen op waterstof kunnen op termijn  kansen bieden voor pieklastvoorziening in de glastuinbouw als er voldoende externe CO2-bronnen zijn. Ook restwarmte van elektrolyse kan een bijdrage aan de verduurzaming van de warmtevoorziening leveren. Het is verstandig om aansluitend aan de huidige initiatieven een diepere verkenning naar de opties op het gebied van waterstof te doen.”

De interesse en betrokkenheid van de bezoekers kwam duidelijk naar voren in de vragen die bij de presentaties werden gesteld en tijdens het debat. Zowel de macro-economische en milieuoverwegingen kwamen daarbij aan bod als de toepasbaarheid en financierbaarheid op individuele bedrijven. Anneke van de Kamp: “Deze MeetUp tussen stakeholders uit Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Energie toont aan dat je alleen misschien sneller gaat, maar samen echt verder komt. Een samenwerking rondom waterstof biedt kansen voor beide topsectoren.”

Deel dit artikel:

IMPACT_T&U_logo