Header_LNV_logo_Matchmaking
Header_LNV_logo_Matchmaking_mobile

Informatie- en matchmakingbijeenkomst missie natuur

Sinds 1 januari is in de nieuwe kennis- en innovatieagenda een missie natuur opgenomen. Het doel van de missie is dat in 2050 de biodiversiteit en de veerkracht van de natuur in Nederland duurzaam en meetbaar zijn versterkt. Zowel de samenleving als de economie dragen daar actief aan bij.

Wereldwijd legt de mens een te groot beslag op de natuur. Ook in Nederland zetten samenleving en economie het natuurlijke systeem onder druk: lucht, water, bodem en biodiversiteit raken steeds verder aangetast of onomkeerbaar uitgeput. Kennis en innovatie gericht op deze missie gaan de samenleving helpen natuur integraal mee te nemen als onderdeel van en fundament onder de economie, en zo tegelijk ook nieuwe kansen te creëren. Zo gaan we op zoek naar methoden om de druk op water, bodem, lucht en biodiversiteit te meten en te verminderen, en natuur een plaats te geven in financiële en economische beslissingen om zo de druk op water, bodem, lucht en biodiversiteit en te verminderen. Maar we verkennen ook economische kansen die de natuur biedt, en onderzoeken hoe dankzij innovaties economische activiteiten zoals waterberging, woningbouw, infrastructuur en recreatie juist kunnen bijdragen aan herstel en behoud van natuur. In de Nederlandse kennis- en innovatie-agenda heeft natuur een eigen plek. Dat onderstreept dat natuurherstel, -behoud en -beheer vragen om vernieuwing en actie vanuit wetenschap, overheid én het bedrijfsleven.

Meer informatie

Meer informatie over de missie natuur is hier te vinden: https://www.kia-landbouwwatervoedsel.nl/missie-1-natuur/missie1-natuur/

Publiek-private samenwerking

Een van de instrumenten voor kennis & innovatie is de publiek-private samenwerking. Op 2 april is een nieuwe PPS-call open gegaan en uiterlijk tot 2 september kunnen voorstellen worden ingediend en in dit biedt een mooie kans om ook voor de missie natuur te komen tot een aantal goede PPS-projecten.

Informatie en & matchmakingbijeenkomst

Om te komen tot een aantal goede PPS-voorstellen organiseren we op 16 mei een matchmakingbijeenkomst waarbij we op zoek gaan naar interessante en kansrijke PPS-voorstellen. Het doel van de bijeenkomst is om partijen bij elkaar te brengen: bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen, zodat gezamenlijk consortia gevormd kunnen worden voor PPS-voorstellen en daarnaast geven we informatie over hoe het PPS-proces eruit komt te zien. Daarbij zijn we dan ook op zoek naar partijen die een financiële bijdrage (cash of inkind) kunnen leveren aan een PPS-voorstel.

Programma 16 mei 2024

12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Opening en toelichting Missie 1
Henrieke Paul - Missiecoördinator natuur
13.30 uur Toelichting call proces en voorwaarden
Maita Latijnhouwers, Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
14.00 uur Ervaringen van PPS deelnemers uit onderzoek/bedrijven
Door Nico Polman, Secretaris missie natuur
14.30 uur Missie 1 en onderliggende onderzoeksvragen
Door Nico Polman, Secretaris missie natuur
15.00 uur Pauze
15.15 uur Matchmaking met specifieke onderzoeksvragen
16.15 uur Recap Matchmaking
16.45 uur Borrel en napraten
18.00 uur Einde
LNV_Logo_nl

Locatie

ZZIIN Den Haag Centraal Station
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag


ZZIIN is gevestigd op het Centraal Station in Den Haag.

U loopt het centraal station binnen en u kunt de roltrap naast de Bruna en NS Service en ticketcenter nemen naar de 1e etage. U loopt nu het gebouw Stichthage binnen, hier is de centrale receptie van ZZIIN gevestigd. De receptie verwijst u door naar de juiste etage en vergaderruimte.